GIẦY ĐÁ BÓNG FAFA ( FF 101 SIZE 38-42)

Giầy Đá Bóng FAFA tiêu chuẩn xuất khẩu.