SANDAL BÉ GÁI VS2

Sandal bé gái đế đúc liền quai.