Tag Archives: trung quoc

Cung cấp thông tin thị trường Trung Quốc cho doanh nghiệp

  Hiện nay, hàng Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn khi xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc do các vấn đề thuế quan, kiểm nghiệm kiểm dịch, thiếu thông tin thị trường,… Ngày 9/11, tại Hà Nội, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương đã phối hợp với Văn phòng Xúc tiến […]