Tag Archives: trường học

10 điều khác thường ở trường học Nhật Bản

Hiệu trưởng cũng tham gia dọn vệ sinh, đuổi học sinh ra khỏi lớp là cấm kỵ, điểm kém vẫn được lên lớp là những chuyện lạ ở trường học Nhật Bản. Những thông lệ ở một trường công điển hình Nhật Bản có thể khiến nhiều người bất ngờ vì sự khác biệt. 1. […]