Tag Archives: người Do Thái dạy trẻ em phải ồn ào

Thay vì hô “cả lớp trật tự” như ở Việt Nam, người Do Thái dạy trẻ em phải ồn ào như cái chợ vỡ

Không hoành tráng, chẳng xinh đẹp, máy lạnh cũ bung cả nắp, bảng te tua, học sinh ồn ào như chợ vỡ… nhưng những lớp học này đã nuôi dưỡng nên những thiên tài trong tương lai Được sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Bộ Kinh tế Israel, chúng tôi […]